Baza znanja

Buka gradilišta

Buka gradilišta je čest izvor zagađenja bukom. Često se izvode u područjima koja su prethodno bila tiha (poput zona za stanovanje) i time je primjetnija.

Buka gradilišta

Izvore buke predstavljaju strojevi, vozila i povremeno, glasna glazba. Djelatnosti na gradilištu mogu biti izvor vibracija, što potpada od isti zakonski okvir kao buka okoliša.

Radovi na otvorenom prostoru i na građevinama

Bez obzira na urbanističku zonu kojoj pripada gradilište, tijekom dnevnog razdoblja dopuštena ekvivalentna razina buke iznosi 65 dB(A). U razdoblju od 8 do 18 sati dopušta se prekoračenje ekvivalentne razine buke od dodatnih 5 dB(A).

Rad noću

Pri obavljaju građevinskih radova noću, ekvivalentna razina buke ne smije prijeći vrijednosti propisane zakonom, te vrijede jednaki uvjeti kao i kod ostalih izvora buke.

Iznimke

Povremeno je dopušteno prekoračenje dopuštenih razina buke za 10 dB(A), u slučaju ako to zahtijeva tehnološki proces u trajanju do najviše jednu noć, odnosno dva dana tijekom razdoblja od trideset dana. O takvom slučaju prekoračenja dopuštenih razina buke potrebno je pisanim putem obavijestiti sanitarnu inspekciju, a taj se slučaj mora i upisati u građevinski dnevnik.

U građevinama s boravišnim prostorijama u kojima se boravi i noću, radovi se mogu obavljati isključivo tijekom dnevnog razdoblja, za koje vrijeme buka unutar stanova ne smije prelaziti 40 dB(A). U razdoblju između 8 i 18 sati dopuštena razina buke smije se prekoračiti za dodatnih 10 dB(A).

Nemate vremena? Ne usudite se sami? Imamo rješenje!


Pošaljite nam opis problema na našu adresu elektroničke pošte i povratno ćemo Vas nazvati u najkraćem roku s prijedlogom rješenja. Potruditi ćemo se pomoći Vam na najbolji mogući način.

Za Vas je ova usluga besplatna!