Baza znanja

Buka industrije

Industrijski strojevi i procesi izvori su raznolikih oblika buke, poput: rotacijskih strojeva, zupčanika, ventilacijske opreme, vibrirajućih panela, turbulentnog toka fluida, udarnih procesa, električnih strojeva, motora s unutrašnjim sagorijevanjem…

Industrijska buka

Narav industrijske buke

Buka industrije razlikuje se po glasnoći, frekvencijskim komponentama i jednoličnosti. Može biti skoro jednolična u frekvencijskom rasponu (poput bijelog šuma1) i jednake glasnoće. Primjer takve buke su rotacioni strojevi ili mjesta s mnogo različitih, neusklađenih strojeva, poput tvornica tekstila.

Mehanizmi stvaranja buke ovise o izrazito glasnim operacijama, poput drobljenja, zakivanja, miniranja (kamenolomi i rudnici), istresanja kalupa (lijevaonice), proboja prešama, kovanja, bušenja, tokarenja, razbijanja pneumatskim strojevima, usitnjavanja kotrljanjem u bačvama, plazmatskog rezanja, pjeskarenja… i mnogih drugih.

Takve industrije pokazuju stalnu razinu buke manjeg intenziteta isprekidane trenutcima buke većeg intenziteta. Takvi nejednoliki zvukovi više smetaju nego što je to slučaj sa stalnim izvorima buke. Teže ih je opisivati i termini koji se koriste prilikom opisivanja su često neodređeni.

Isprekidana buka

Izraz isprekidana buka koristi se za buku koja može trajati od nekoliko sekundi, do nekoliko sati, s razdobljem pauze približno jednakim duljini trajanja buke.

tbuke ≈ tpauze

Prekinuta buka

Ovaj se izraz koristi kada želimo opisati buku industrije koja je uglavnom stalna s povremenim prekidima; mirnim razdobljima.

tbuke > tpauze

Impulsna buka

Buka čije je trajanje iznimno kratko zove se impulsna, eksplozivna ili udarna buka. Terminologija se često koristi prema naravi buke, s time da im je zajednička poveznica kratko trajanje. Takva se buka mora mjeriti s uređajima koji imaju osobinu mjerenja izrazito brzih promjena zvučnog tlaka, ili uređajima koji imaju sposobnost bilježenja najveće (peak) vrijednosti.

Koliko razina zvučnog tlaka impulsne buke treba biti veća da bi se percipirao jednako glasan ton (dB) Širina pulsa (ms)
25-30 0,02
19-22 1,00
13 5,00
10 10
4 50
2 100
0 500 ili duže

Frekvencijski spektar industrijske buke

Buka industrije razlikuje se prema frekvencijskom opsegu u kojem je zastupljena. Veliki strojevi s malim brojem okretaja uglavnom proizvode buku u niskotonskom spektru; strojevi s velikim brojem okretaja proizvode buku u visokotonskom spektru. Strojevi poput velikih generatora s vlastitim pogonom proizvode buku koja zahvaća cijelo čujno područje. Brzina rotacije je niska i zbog toga proizvodi niskotonsku buku, a visokotonske komponente potječu iz ležajeva, tarnih površina zupčanika i strujanja zraka.

Nemate vremena? Ne usudite se sami? Imamo rješenje!


Pošaljite nam opis problema na našu adresu elektroničke pošte i povratno ćemo Vas nazvati u najkraćem roku s prijedlogom rješenja. Potruditi ćemo se pomoći Vam na najbolji mogući način.

Za Vas je ova usluga besplatna!