Baza znanja

Buka sadržaja za sport i zabavu

Koncerti, sportske manifestacije i slične aktivnosti donose zabavu velikom broju ljudi odjednom. Zbog velike površine na kojima se održavaju, može doći do konfliktnih situacija po pitanju buke na otvorenom prostoru.

Sadržaj za sport i zabavu

Izvori buke

Publika

Publika je rijetko izvor smetnje, osim u slučajevima gdje postoje velike glasnoće i velike oscilacije u reakcijama posjetitelja, kao npr. u zabavnim parkovima.

Ozvučenje

Linijski izvori zvuka

Linijski izvor zvukaIako se danas s ciljem smanjivanja prelaska buke preko granice javnog prostora za održavanje manifestacija koriste tzv. linijski zvučnički sustavi (line array1), i dalje se učestalo javljaju problemi s bukom. Prednost linijskog izvora zvuka je u njegovoj mogućnosti upravljanja s karakteristikom rasapa, odnosno usmjeravanja zvuka po okomitoj2 osi točno u željenom smjeru. Ispravno postavljen linijski izvor zvuka počinje na početku publike, a završava na kraju tlocrtne površine za održavanje manifestacija.

Problem s linijskim izvorima zvuka predstavlja njegova velika kompleksnost. Iako su se današnji proizvođači opreme zdušno potrudili olakšati njegovo postavljanje u prostoru, zbog sastavnih razlika i više razine znanja koje zahtijeva, često dolazi do neispravnog upravljanja sustavom i posljedično do zagađenja bukom.

Točkasti izvori zvuka

Točkasti izvor zvukaTemelj ozvučenja predstavlja tzv. točkasti izvor zvuka (point source2). To je najzastupljeniji oblik ozvučavanja manjih manifestacija i koncerata do nekoliko stotina ljudi. Ujedno je i najmanje kompleksan izvor zvuka, koji zahtijeva jednostavno postavljanje u prostoru i priključak s izvorom zvučnog signala.

Problemi s bukom točkastih izvora zvuka potječu od njihove neusmjerenosti. U srednjim i visokim tonovima usmjerenost se u praksi postiže zvučnicima s lijevkom (horn), ali zbog kompromisnih rješenja u dizajnu zvučničkih kutija dolazi do razlijevanja buke na puno veći prostor od zamišljenog.

Niskotonski zvučnici

Niskotonski zvučnikNiskotonski zvučnici se rijetko kada koriste zasebno. Najčešće su dio zvučničkog sustava i dodaju mogućnost reprodukcije najnižeg spektra frekvencija. Veličinom su često najveći dio zvučničkog sustava i to zbog količine zraka koju trebaju istisnuti da bi se proizveli niski tonovi.

Zbog relativnih odnosa valne duljine3 reproduciranog tona i izvora, gdje je valna duljina tona višestruko veća od samog izvora, niskotonski zvučnici su često neusmjereni. Zbog te osobine zvuk šire kuglasto (sferično) ako su visoko u zraku ili polukuglasto (hemisferično) ukoliko su na tlu.

Izvor zvuka koji u slobodnom zraku emitira 100 dB, emitirati će 106 dB ukoliko ga postavimo na tlo. Razlog tome je što onaj zvučni tlak koji bi otišao prema dolje nema kamo otići jer ga sprječava tlo, pa se pridružuje ukupnoj razini zvučnog tlaka koja odlazi u vis

[1] Line array predstavlja linijski izvor zvuka, te kao takav udvostručenjem udaljenosti od izvora glasnoća opada za 3 dB, a ne za 6 dB kao kod točkastog izvora. Takvi zvučnički sustavi sastavljeni su od većeg broja zvučničkih kutija okomito ovješenih jedna o drugu. U stvarnosti, takav sustav je često linijski izvor samo u užem spektru frekvencija, što je naročito izraženo kod malih sustava.

[2] Rasap zvuka po vodoravnoj osi je u pravilu nepromjenjiv i definiran dizajnom zvučničke kutije. Često je vrlo širok (110°).

[3] Valna duljinaValna duljina λ nekog tona je omjer brzine zvuka u mediju vzrak i frekvencije tona f.

Nemate vremena? Ne usudite se sami? Imamo rješenje!


Pošaljite nam opis problema na našu adresu elektroničke pošte i povratno ćemo Vas nazvati u najkraćem roku s prijedlogom rješenja. Potruditi ćemo se pomoći Vam na najbolji mogući način.

Za Vas je ova usluga besplatna!