Baza znanja

Buka željeznice

Kretanje tračnih, tzv. prisilno vođenih vozila, poput tramvaja i vlakova, predstavlja značajan izvor buke. Zbog povećanja prometa i malog korištenja sredstava za obranu od buke došlo je do povećanja smetnji u mjestima gdje vlakovi prolaze kroz naselje.

Željeznica

Izvori buke

Gornji ustroj

Elastična spojkaPod gornjim ustrojem misli se na tip pričvršćenja tračnice na podlogu te na način zatvaranja (popločavanja) kolosijeka).

U razvijenim zemljama modernizacija ovih elemenata se provodi sustavno prilikom svake nove rekonstrukcije zbog niske cijene prigušnih elemenata u odnosu na elemente starije tehnologije.

Kretanje po površini s betonskim pragovima i bez elastičnih spojki može uzrokovati 3 dB veću glasnoću, dok drveni pragovi mogu utišati buku i do 2 dB.

Vozne površine tračnica i kotača vozila

Valovite tračniceRazne geometrijske nepravilnosti i na kotačima (plosnata mjesta, nezaobljenost kotača, mehanička oštećenja) i na voznoj površini tračnice (valovita istrošenost, naborana istrošenost, sastavi tračnica, greške na zavarima) značajno utječu na povećanje razine buke.

Najčešće nastaju nedostatnim održavanjem i predugim intervalima između servisa. Ukoliko se radi o tračnicama, tu može doći do ugradnje materijala niže kvalitete, prebrzog rada pri zavarivanju i nepravilnog nasipavanja tračničkog humka, koji svojim ulijeganjem deformira površinu tračnice.

Pravilno održavanje potrebno je za nisku razinu buke

Odabir odgovarajućeg tipa vozila

Tihi vagonIstraživanjima je utvrđeno da pojedini proizvođači vode više računa o količini buke koje emitira pojedina vrsta vagona. U svakoj novijoj seriji, renomirani proizvođači ugrađuju različita nova rješenja koja pomažu stvaranju manje količine turbulencije i posljedično buke povezane s kovitlanjem zraka.

Osim aerodinamičke linije, mogu se ugrađivati elastični spojevi izmeđju oplate vagona, kao i ukrute i sendvič-paneli na većim površinama, čime se emitiranje zvuka preko površine smanjuje na prihvatljivu mjeru.

Aerodinamični oblik nadgrađa smanjuje buku kretanja kroz zrak

Brzine kretanja vlakova i tramvaja

SignalPri malim brzinama kretanja vlaka (otprilike 5 km/h) razine buke bile su 3 do 7 dB niže nego u slučaju kretanja vlaka operativnom brzinom, dok kod tramvaja mogu biti i do 10 dB.

U gradovima su rijetko kada potrebne velike brzine kretanja, a često nisu niti moguće. Regulacijom prometa na najmanju moguću brzinu štedi se pogonski energenti, te smanjuje buka.

Kada je moguće, potrebno je usporiti da bi se buka održavala na najmanjoj mogućoj vrijednosti

Zaštita od buke željeznice i tramvaja

Zaštitne barijere

BarijeraOdgovarajuće odabrane barijere mogu smanjiti razinu buke i do 15 dB. Život u naseljima pored kojih prolazi žljeznička pruga bio bi nemoguć bez barijera za upijanje zvuka.

Postoji široki izbor barijera izrađenih od otpornih materijala. Svojim izgledom i konstrukcijom izrađuju se tako da se najbolje uklope u okoliš koji ih okružuje.

Uporabom barijera možemo značajno umanjiti buku širokog spektra

Zvučna izolacija ugroženih objekata

Zvučna izolacijaUporaba zvučnih izolacija kao zaštite od buke uglavnom se razmatra kao posljednja varijanta zbog visoke cijene koštanja (otprilike 15% od cijene samog objekta kada je vanjska razina buke oko 76 dB).

Ovo rješenje koristi se samo kao poslijednje sredstvo, i kada više nije moguće na druge načine utjecati na količinu buke koja prodire u unutrašnjost objekta. Osim što je ovakav način obrane od buke skup u izvedbi, položaj građevine u zoni visoke razine buke dodatno joj umanjuje vrijednost i više od 30%.

Otvoreni prostori objekta (npr. balkoni, dvorišta, vrtovi) i dalje će imati povišene razine buke.

Nemate vremena? Ne usudite se sami? Imamo rješenje!


Pošaljite nam opis problema na našu adresu elektroničke pošte i povratno ćemo Vas nazvati u najkraćem roku s prijedlogom rješenja. Potruditi ćemo se pomoći Vam na najbolji mogući način.

Za Vas je ova usluga besplatna!