Osnove

Nalazite se ovdje:
< Sve teme

Što je buka?

Buka je zvuk koji percipiramo kao neugodu.

Buka je zvuk koji slušatelj ne želi čuti, jer mu je neugodan, glasan ili smeta raspoznavanju drugih zvukova. U tome se sastoji temeljna, subjektivna razlika između zvuka i buke. Bilo koji zvuk može biti percipiran kao buka. Iz fizikalne perspektive, buka je neraspoznatljiva u odnosu na zvuk. Obje pojave su vibracije kroz medij, u ovom slučaju zrak. Razlika nastaje prema načinu na koji mozak prima i prepoznaje sadržaj.

Buka okoliša

Buka okoliša je sva buka unutar nekog područja koju emitiraju svi izvori izuzev one buke kojoj je netko izložen na radnom mjestu. Glavne izvore buke predstavljaju:

  • cestovni promet
  • željeznički promet
  • zrakoplovi
  • razne industrije
  • građevinski i javni radovi
  • objekti za sport i zabavu

Koliki je buka problem?

Procjenjuje se da tijekom dana u Europskoj uniji samo buka prometa zahvaća više od 40% stanovništva s glasnoćom većom od 55 dB(A)1. Oko 20% stanovništva je pogođeno s razinom buke od 65 dB(A).

Izloženost buci u EU

Kada uzmemo u obzir sve smetnje povezane s bukom prometa, više od polovice stanovnika Europske unije živi u bukom pogođenim područjima. Više od 30% njih su izloženi noćnim razinama buke koje premašuju 55 dB(A) za koje je dokazano da smetaju mirnom snu.

Napomene

[1] dB(A) je mjerna jedinica kojom izkazujemo razinu zvučnog tlaka prema toleracijskoj krivulji A. Saznajte više o mjerenjima i mjernim jedinicama


Utjecaj buke na zdravlje čovjeka

Urbanizacija, ekonomski rast i motorizirani prijevoz su neke od pogonskih sila za izlaganje buci okoliša i njegovom utjecaju na zdravlje.

Teret koji buka okoliša predstavlja procjenjuje se kroz nekoliko meta-analiza u jedinicama DALY (disability-adjusted life years; godine života prilagođene invaliditetu). DALY su zbroj potencijalnih godina života izgubljenih kroz preranu smrt i ekvivalent godina zdravog života koje su izgubljene zbog slabog zdravlja i invaliditeta.

Vrste utjecaja

Buka je nespecifični stresor1 – zagađivač – koji djeluje na niz sistemskih oboljenja kod ljudi. Dugotrajno izlaganje buci može dovesti do naročito teških posljedica, pogotovo ako se radi o višim razinama.

Oboljenja krvožilnog sustava

Dokazi iz epidemioloških studija pokazuju da je u nekoliko prethodnih godina, uz često izlaganje buci cestovnih vozila, kao i buci zrakoplova, porastao trend oboljenja visokog krvnog tlaka i ishemijskih bolesti srca. Cestovni promet je prepoznat kao čimbenik koji povećava rizik ishemijskih bolesti srca, uključujući infarkt miokarda. Obje vrste buke povezuju se s povećanim rizikom za visoki krvni pritisak.

Povećanje rizika oboljevanja od kardiovaskularnih bolesti

Procjenjuje se da šteta od buke iz koje proizlaze zdravstvene posljedice bolesti krvožilnog sustava na širem području EU iznosi DALY = 302 868 godina

Problemi s učenjem kod djece

Više od dvadeset zasebnih studija dokazalo je utjecaj buke na sposobnosti čitanja i pamćenja u djece školske dobi. Najčešće smetnje javljaju se u shvaćanju pročitanog gradiva, pamćenju i poremećajima pažnje. Izlaganje buci u tijeku osjetljivog razdoblja učenja i odrastanja mogu ostaviti trajne posljedice na obrazovanje individue – djeteta.

Ako u kontekst stavimo istraživanje koje je provedeno na švedskoj populaciji djece u godinama od 7 do 19, tada dobivamo zaista jasniju sliku koliko buka može onemogućiti pravilan razvoj.

Razina buke LdnBroj izložene djecePostotak djece koja će razviti poteškoćeBroj djece s poteškoćamaDALY
manje od 551 012 817000
55 – 65282 9932056 599339,6
65 – 75163 8386081 919491,5
više od 7529 7897522 342134,1
Ukupno1 489 437 160 859965,2

Poremećaji sna

Poremećaj sna je jedna od najčešće prijavljivanih teškoća povezanih s bukom, i može imati veliki utjecaj na kvalitetu života. Studije pokazuju da buka utječe na san na tri glavna načina:

1. neposredni učinci – u koje ubrajamo promjene uzoraka sna, buđenje, osjećaj uznemirenosti, pokrete u snu, ukupno vrijeme budnosti i autonomne odgovore tijela;

2. posljedice – pospanost, smanjena dnevna sposobnost obavljanja zadaća, slabljenje sposobnosti učenja; i

3. dugotrajne učinke – kronični nedostatak sna.

Za održavanje budnosti i koncentracije pri obavljanju dnevnih zadaća, a naročito za opće zdravstveno stanje, potrebno je dovoljno neometanog sna. Ljudski organizam prepoznaje, ocjenjuje i odgovara na zvukove iz okoline čak i za vrijeme sna. Ako želimo opisati što se događa pri različitim glasnoćama buke, možemo to prikazati na način kao iz tablice.

Razina zvuka Lnoć, izvana dB(A)Posljedice za zdravlje
manje od 30Iako se individualna osjetljivost i okolnosti razlikuju, čini se kako na ovoj razini buke nema značajnijih bioloških učinaka.
30 – 40Povećavaju se slučajevi: pokreta u snu, buđenja, prijavljenih slučajeva smetnji u snu i odgovora organizma. Jačina učinaka ovisi o prirodi izvora i broju događaja. Ranjive skupine su podložnije; poput djece, kroničnih bolesnika i starijih ljudi. Unatoč tome, čak i u najgorim slučajevima, učinci buke na zdravlje se čine skromnima.
40 – 55Primjećeni su loši utjecaji na zdravlje izložene populacije. Mnogi ljudi moraju prilagoditi svoje živote da bi se nosili s bukom tijekom noći. Ranjive skupine su značajno više pogođene.
više od 55Ovakva se situacija smatra povećano opasna za opće zdravlje. Loši utjecaji na zdravlje se često javljaju i veći je dio stanovništva vrlo ojađen i poremećenog sna. Postoje dokazi o porastu oboljenja krvožilnog sustava.

Ukupna šteta poremećaja sna prouzročena bukom i svim oblicima prijevoza u EU (cestovnog, željezničkog i zračnog), procjenjuje se na više od DALY = 1 320 000 godina

Tinitus

Tinitus je opći izraz za zdravstveni poremećaj percepcije zvuka koji se ne može pripisati vanjskom izvoru. Često se javlja kao stalno prisutno pištanje, šum, zvonjava i rika u ušima. U smislu slušnih sposobnosti, tinitus je nemogućnost percepcije tišine.

Tinitus kod nekih pacijenata može uzrokovati poremećaje sna, nemogućnost koncentracije, anksioznost, fiziološki nemir, depresiju, poteškoće u komunikaciji, frustraciju, razdražljivost, napetost, nemogućnost obavljanja djelatnosti i ograničeno sudjelovanje u društvenom životu.

Nažalost, nije poznat jedinstveni način na koji nastaje tinitus. Ono što je sigurno poznato jest da vjerojatnost dobivanja tinitusa raste s količinom izloženosti povećanim razinama glasnog zvuka.

Između 12% i 50% ljudi s gubitkom sluha uzrokovanim bukom ima tinitus. Tinitus Europskoj uniji odnese DALY = 726 737 godina

Neugoda uzrokovana bukom

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) zdravlje opisuje ne samo kao odsustvo bolesti, nego i kao stanje potpunog tjelesnog, duševnog i društvenog blagostanja.

Ljudi čiji je mir narušen bukom mogu ispoljiti cijeli niz negativnih posljedica, kao što su ljutnja, razočaranje, povučenost, osjećaj bespomoćnosti, depresija, anksioznost, smetenost, uzrujanost ili iscrpljenost. Nadalje, tjelesni simptomi stresa kao što su umor, neugoda u želudcu i napor povezuju se s izlaganjem buci, kao i neugodom uzrokovanom bukom.

Bitno je shvatiti da neugoda nije manje važna zbog odsustva štetnih učinaka koji zahtijevaju hospitalizaciju. Ona je jednako opasna, ako ne i opasnija jer predstavlja prvu stepenicu prema ozbiljnijim problemima. Brojčano je to vidljivo iz godišnje količine za Europsku uniju od DALY = 3 924 515 godina

Napomene

[1] Buka djeluje na razinu uzbude autonomnog živčanog sustava organizma i endokrini sustav – C. Maschke & K. Hecht, 2005


Kako buka utječe na vrijednost?

Osim svjesnosti o buci kao zdravstvenom problemu, potrebno je ukazati i na gubitak materijalne vrijednosti koji se događa kao posljedica neugodnog okruženja za boravak, obrazovanje, odmor i rad ljudi.

Radno mjesto

Radno mjesto

Ukoliko su zaposlenici neispavani, zasigurno će doći do smanjenog radnog učinka. U takvim slučajevima dolazi do poremećaja komunikacije uzrokovanim smanjenom pažnjom, što predstavlja početak kumulativnih učinaka u kojima se mogu naći mnogi drugi čimbenici stresa u radnom okružju čija će prisutnost dodatno smanjiti radni učinak, i u konačnici i zaradu.

Monetizirana vrijednost jedne godine poremećaja pri spavanju iznosi oko 2350 eura

Vrtići, škole i sveučilišta

Vrtići, škole i sveučilišta

Škola prepuna učenika koji moraju raditi u nepovoljnim uvjetima buke koja dopire s ceste i ulazi u pretjerano ječnu učionicu zasigurno utječe na nerazumijevanje izrečenog gradiva. To će kao jedna od slabijih karika u lancu u konačnici umanjiti opći utjecaj ulaganja u kvalitetnije školstvo, jer kada dolazi do nerazumijevanja u komunikaciji, tada i učenje postaje sve napornije zbog ponavljanja, a motivacija sve manja.

Monetizirana vrijednost poremećaja komunikacije uzrokovanog bukom iznosi oko 1410 eura

Nekretnine

Nekretnine

Nekretnine za život i boravak ljudi u čijoj se blizini otvori ugostiteljski objekt noćnog tipa, neće imati jednaku vrijednost kao i one koje nemaju sličan objekt u blizini. Jednako vrijedi i za nekretnine pored kojih trebaju biti izgrađene ili prolaze veće prometnice.

Procjenjuje se da vrijednost nekretnine opada za 1% po decibelu ako buka prelazi 40 dB(A)

Gubitak u općem zdravstvu

Zdravstvo

Uz vodeće bolesti današnjice, štetne posljedice buke se ističu sve više, pogotovo u razvijenim zemljama i gusto napučenim gradovima.

Buka predstavlja teret za cijelo društvo, u obliku izdvajanja za liječenje ili palijativnu skrb pacijenata koji su nastradali, kroz razne oblike izdvajanja za zdravstveno osiguranje.

Monetarna vrijednost 1 DALY (disability-adjusted life years; godine života prilagođene invaliditetu) iznosi vrtoglavih 42 727 eura!

Sljedeća Mjerenje buke
Sadržaj