Plivajući podovi

Osim buke koja se prenosi zrakom, česta je smetnja upravo udarna buka, koja se širi putem elemenata konstrukcije u susjedne prostorije. Jednostavne aktivnosti poput koračanja po podu ili zatvaranja vrata proizvode vibracije koje se velikom brzinom i intezitetom šire kroz guste i krute materijale, a njihovo širenje pospješuju i tvrdi spojevi sa susjednim elementima.

Udarna buka može se prigušiti ili ukloniti na više načina, pri čemu se izrada plivajućeg poda pokazala kao vrlo učinkovito konstrukcijsko rješenje. Odgovarajaćom zvučnom izolacija među katovima sprečava se širenje buke kroz konstrukciju i povećava osjećaj ugode i kvaliteta življenja.

Prednosti:

 • Djelotvorna izolacija od buke za svaki tip podne konstrukcije
 • Smanjenje buke do 33 dB
 • Jednostavna izvedba
 • Mala debljina materijala
 • Dugoročnost i velika nosivost
Plivajući pod Plivajući pod

Ovjes stubišta

Vrlo često su stubišta najizraženija mjesta nastajanja udarne buke. Koračanje stepenicama uzrokuje buku koja se prenosi putem zidova i stropa, a uporaba armiranog betona potencira širenje zvuka po konstrukciji. Pravilnim odabirom ovjesa moguće je smanjiti i ukloniti prijenos vibracija i neželjene buke do ostalih dijelova konstrukcije.

Prednosti:

 • Učinkovito smanjenje udarne buke uz minimalnu visinu instalacije
 • Jednostavna i brza instalacija
 • Fleksibilna prilagodba specifičnim dimenzijama
 • Velika nosivost
 • Dugoročnost i trajnost rješenja
Ovjes stubišta Ovjes stubišta

Elastični ovjes zidnih i stropnih obloga

Elastični ovjes stropnih obloga smanjuje prijenos buke putem stropa. Zvučna izolacija zidnih obloga na sličan način umanjuje širenje buke u ili iz susjednih prostorija, pri čemu je prijenos zvuka znatno smanjen uporabom elastičnog ovjesa.

Kombinacijom zidnih obloga, plivajućeg poda i spuštenog stropa određeni prostor se može izolirati od buke na način soba u sobi. Prijenos zračne i udarne buke na taj način može biti sveden na minimum, čak i ako mjere zvučne izolacije nisu izvedive u susjednim prostorijama.

Prednosti:

 • Proizvodi prilagođeni različitim akustičkim uvjetima konstrukcija
 • Učinkovito smanjenje buke za visoku razinu ugode
 • Povećanje vrijednosti nekretnina
 • Dugoročnost i održivost rješenja
 • Pouzdane mogućnosti planiranja zbog dokazane učinkovitosti
Elastični ovjes zidnih i stropnih obloga Elastični ovjes zidnih i stropnih obloga

Ovjes dizala

Sastavni dio života u većini zgrada je i vožnja dizalom, a pri radu dizala često se kao posljedica javlja neželjena buka. Pokretanje, zaustavljanje i općenito kretanje kabine proizvodi vibracije koje se šire strukturom zgrade i doživljavaju se kao neugodna buka. Rješenja koja se tiču ovjesa dizala djelotvorno smanjuju emisiju buke i vibracija u samoj zgradi kao i kabini dizala. Preporučljivo je poduzeti odgovarajuće mjere izolacije od buke odmah na početku, pri planiranju i projektiranju sustava dizala.

Prednosti:

 • Lako i jednostavno održavanje
 • Elementi prilagodljivi različitim visininama instalacije i nosivosti
 • Učinkovito i dugoročno smanjenje buke i vibracija
Ovjes dizala Ovjes dizala

Otvoreni uredi

Posebno je bitno posvetiti pažnju smanjenju neželjene buke na radnom mjestu. Za neometan rad nužno je, osim uklanjanja vanjske buke, razmotriti i osobine samog prostora. U otvorenim uredskim prostorima često može doći do efekta “nadglašavanja”. Ako se nečiji govor otežano čuje i razumije, osobe nesvjesno govore sve glasnije i samim time pridonose stvaranju buke. Pravilnim projektiranjem može se osigurati laka i razgovjetna komunikacija na mjestima gdje se istovremeno odvija rad više osoba.

Prednosti:

 • Smanjenje vremena odjeka i razine buke
 • Povećanje produktivnosti
 • Poboljšanje koncentracije i razumljivosti govora
 • Smanjenje stresa i ugodniji radni prostor
Otvoreni uredi Otvoreni uredi

Dvorane

Rješavanje problema prijenosa buke i vibracija vrlo je važan element u velikim prostorima s posebnom namjenom, primjerice konferencijskim dvoranama, sportskim dvoranama ili kazališnim i kino dvoranama. Pravilnim odabirom kvalitetnih rješenja može se smanjiti vrijeme odjeka i razine buke te omogućiti laka razumljivost govora, kao i osigurati da ne dolazi do prijenosa zvuka i vibracija u susjedne prostorije. Isto tako, veliku ulogu igra i sustav ozvučenja pri čemu je nužno obratiti pažnju na svojstva i namjenu samog prostora.

Prednosti:

 • Učinkovita i pouzdana rješenja za svaki tip prostora
 • Smanjenje vremena odjeka i razine buke
 • Proizvodi prilagođeni različitim akustičkim uvjetima dvorana
 • Kvalitetni sustavi ozvučenja
Dvorane Dvorane

Kanalizacija

Neizolirane i neadekvatno izolirane cijevi vodovodnih i kanalizacijskih instalacija dovode do stvaranja vibracija i buke u stropu ili zidovima. Rješenja koja nudimo, osim zvučne izolacije, služe i za toplinsku i zaštitnu izolaciju instalacija. Kvalitetni proizvodi za izolaciju cijevi smanjuju prijenos buke, štite cijevi te sprečavaju nastanak kondenzacije i korozije. Odabirom pravilne izolacije umanjuje se i nepotreban gubitak energije te omogućuje efikasno ispunjenje energetskih zahtjeva.

Prednosti:

 • Učinkovito smanjenje buke nastale u instalaciji
 • Laka ugradnja
 • Proizvodi prilagodljivi raznim dimenzijama cijevi
 • Ušteda energije i pozitivan energetski učinak zgrade
Kanalizacija Kanalizacija

Zaštita zgrada od vibracija

Vibracije uzrokovane primjerice blizinom cestovnog ili želježničkog prometom znatno ometaju prijeko potreban mir i kvalitetu življenja. Zaštitne mjere za smanjenje vibracija mogu se primijeniti na samom izvoru ili ispod izvora vibracija, kao i na samom objektu. Isto tako, moguće je i spriječiti prostiranje valova na putu od izvora do objekta putem zaslona ili barijera.

Prednosti:

 • Elastične obloge koje štite zgradu od vibracija
 • Učinkovito smanjenje prijenosa buke od vanjskih izvora smetnje
 • Poboljšanje kvalitete životnog i radnog prostora
 • Povećanje vrijednosti nekretnina
 • Trajnost rješenja
Zaštita zgrada od vibracija Zaštita zgrada od vibracija

Temelji strojarnica

Za vrijeme strojnog rada, pomiču se krute komponente stroja i generiraju oscilacije, što dovodi do buke i vibracija koje se prenose zrakom ili konstrukcijom. Takva buka i vibracije mogu znatno narušiti životni standard stanara zgrade. U tim slučajevima potrebno je tretirati tvrde spojeve između izvora buke i ostalih dijelova konstrukcije. Kod strojeva se koriste elastični podlošci, veze i obloge koji prijenos buke i vibracija svode na minimum, a isto tako čine i rad samog stroja preciznijim i učinkovitijim.

Prednosti:

 • Dugoročno isplativiji i učinkovitiji strojevi
 • Jednostavna izvedba i održavanje
 • Dulji životni vijek strojeva
 • Mala debljina materijala
 • Povećanje vrijednosti nekretnina
Temelji strojarnica Temelji strojarnica

Drvena gradnja

Drvo je ekološki i sve popularniji građevni materijal, no nedostatak korištenja drveta u gradnji je da vrlo loše izolira buku. Osim direktnog prolaska buke kroz materijal, na prijenos zvuka utječu i vrste spojeva između pregradnih zidova, stropova i ostalih elemenata, stoga je vrsta materijala može biti vrlo bitan faktor. Specijalna rješenja i proizvodi za zračnu i strukturnu buku u drvenoj gradnji, poput elastičnih obloga i traka, značajno smanjuju prijenos buke u okolne prostorije.

Prednosti:

 • Ugodniji životni i radni prostor
 • Dugoročnost i održivost rješenja dokazane učinkovitosti
 • Fleksibilna prilagodba specifičnim dimenzijama
 • Jednostavna izvedba uz minimalnu debljinu materijala
Drvena gradnja Drvena gradnja

Nemate vremena? Ne usudite se sami? Imamo rješenje!


Pošaljite nam opis problema na našu adresu elektroničke pošte i povratno ćemo Vas nazvati u najkraćem roku s prijedlogom rješenja. Potruditi ćemo se pomoći Vam na najbolji mogući način.

Za Vas je ova usluga besplatna!