Za svako rješenje postoji problem, kaže stara izreka. Zbog velike širine područja u kojima možemo djelovati nemoguće je opisati sva rješenja koja možemo napraviti za vas, ali ćemo se potruditi dati uvid u metode koje koristimo pri rješavanju vaših projektnih zadataka.

Početak projekta

U dosadašnjoj praksi rješavali smo zadatke koji su se naoko činili jednostavnima, no u praksi su zahtijevali mnogo uloženog truda da bi se došlo do učinkovitog rješenja. Također smo više puta isporučili rješenja za iznimno teške probleme u izvanredno kratkom roku. Razlika je u zahtjevima koje projekt predstavlja, kao i u specifičnostima koje su dio svakog pojedinog projekta. Saznali smo sljedeće:

  1. brzina tranzicije početne faze projektnog zadatka ovisi o pripremi projektne dokumentacije,
  2. cijena projekta ovisi o količini uloženog vremena, a ne o težini samog projektnog zadatka, i
  3. razina razumijevanja problema od strane naručitelja i voditelja projekta značajno utječe na krajnji rezultat projekta.

Ništa nije nemoguće, pitanje je samo cijene.

Kako naši naručitelji imaju različite razine tehničkog znanja, a naš se postupak u velikoj mjeri oslanja na razne tehničke metode, tada nije lako svaki put racionalno shvatiti zašto pojedina materijalna ili savjetodavna rješenja nose sa sobom i određeni trošak. Metodologija i napredne računalne fizikalne metode koje koristimo za dobivanje rješenja nisu svakome bliske i lako razumljive. Zbog toga u početku projekta nastojimo maksimalno pojasniti o kakvoj se vrsti problema radi i zašto je bitno početi upravo s opisivanjem problema.

Dobro postavljen projektni zadatak štedi vrijeme utrošeno na projektu i smanjuje konačni proračun.

Savjetovanje s naručiteljem

U većini slučajeva, prije prikupljanja dokumentacije, najbolje je obaviti razgovor s naručiteljem ili voditeljem projekta. Za tu potrebu smo razvili posebnu uslugu, Savjetovanje na terenu, koja omogućuje najbolji uvid u narav i okvirne troškove projektnog zadatka. Naravno da ona nije nužna da bi se moglo započeti projektni zadatak, ali je preporučljiva budući da u samom početku otklanja mogućnost pogreške.

Cijena usluge Savjetovanje na terenu iznosi 330 kuna bez PDV-a i odbija se od cijene projektnog rješenja. Cijena usluge vrijedi za područje Grada Zagreba, a molimo vas da se raspitate za druge lokacije.

Prikupljanje dokumentacije i postavljanje ciljeva projekta

Nakon što smo zajedno s naručiteljem postigli okvirnu razinu obostranog razumijevanja o opsegu projektnog zadatka, počinjemo s prikupljanjem dokumentacije. Dokumentacija je bitna jer skraćuje vrijeme koje ćemo provesti na projektu, a time i umanjuje ukupan iznos proračuna. Kao zadnju fazu pripreme potrebno je postaviti ciljeve projekta i uskladiti prativost ciljeva na obje strane.

Naši naručitelji cijene strukturiranost svake pojedine faze prema rješenju projektnog zadatka.

Analiza

Analizi svih prikupljenih podataka pristupamo ovisno o vrsti projektnog zadatka. Analiza treba dati sljedeće odgovore:

  1. da li je projektni zadatak uopće izvediv,
  2. koliko će određeno rješenje koštati,
  3. koji će se materijali i metode upotrijebiti u izradi rješenja.

Izvedivost projekta

Projekti više razine složenosti uvjetuju razradu prije davanja zelenog svjetla prema sljedećim fazama. Zato često nije moguće dati precizan odgovor na pitanje o izvedivosti jer ono uključuje praktične, proizvodne i funkcionalne aspekte. Kod jednostavnijih zadataka to nije problematično, ali kod projekata visoke složenosti potrebno je detaljnije sagledati problem uz pomoć računalnih simulacija i provjeriti tehnologičnost.

Tehnologično rješenje je ono koje osigurava ispravno funkcioniranje proizvoda s traženom razinom pouzdanosti, u predviđenom vijeku eksploatacije, a uz najmanje troškove, najmanji utrošak materijala, najmanji utrošak energije i uz najmanje zagađivanje biološke okoline.

Prema našem dugogodišnjem iskustvu upozoriti ćemo naručitelja i voditelja projekta o mogućnostima i ograničenjima, ali bez eksplicitnih garancija na izvedivost. Iako znamo doista mnogo, nismo u mogućnosti predvidjeti sve moguće iteracije koje se mogu dogoditi prije same faze analize. Rezultat ove faze analize je i svojevrsna studija izvedivosti, koja sadrži sve razloge zbog čega i na koji način pojedini projektni zadatak može i/ili ne može biti izveden.

Cijena

Najčešće pitanje nakon upoznavanja s osnovnim sadržajem projektnog zadatka je

koliko će to koštati?

Što je projektni zadatak složeniji, to uključuje veći broj nepoznanica koje se mogu pojaviti, a koje nisu pod našom kontrolom. Može doći do promjene osnovnih zahtjeva u tijeku projekta, uvjeta na gradilištu (ako se radi o takvoj vrsti projekta), nedokumentiranih izmjena koje je potrebno zavesti, varijabilnih troškova podizvođača, itd.

U svakom slučaju, faza analize dati će precizne okvire cijene koju naručitelj može očekivati, a sve će biti uredno navedeno u troškovniku koji je ujedno i opipljivi rezultat ove faze.

Izrada rješenja

Prema našoj internoj klasifikaciji postoje dvije vrste rješenja:

  1. nematerijalna i
  2. materijalna.

Nematerijalna rješenja

Nematerijalna rješenja su ona koja našem naručitelju opisuju specifičnosti koje su sastavni dio pojedinog proizvoda, usluge, primjene ili sl.

Primjer 1.:

Naručitelj ima problem s izolacijom uređaja koje sam proizvodi od buke koje uređaji stvaraju i ne može udovoljiti propisima. Posjeduje dovoljne proizvodne kapacitete unutar vlastite tvrtke da može sam proizvesti materijalno rješenje (npr. oklop uređaja). Za njega smo analizirali problem i izradili nacrte prema kojima će napraviti prototip koji ćemo zajednički ispitati prije puštanja u serijsku proizvodnju.

Primjer 2.:

Naručitelj iz grupe uslužnih djelatnosti ima problem s nedovoljnom izolacijom međukatne konstrukcije te ne može udovoljiti minimalnim tehničkim uvjetima. Nakon analize situacije, izrađujemo za njega i njegove podugovorne izvođače nacrt rješenja i nadziremo ugradnju.

Materijalna rješenja

Materijalna rješenja su sva rješenja koja isporučujemo kao gotovi proizvod naručitelju. Ako se radi o proizvodima drugih proizvođača u našem zastupstvu, takav se proizvod naziva jednostavni proizvod. Ukoliko se radi o proizvodu iz naše vlastite proizvodnje, izričito izrađenom za naručitelja, tada govorimo o namjenskom, specijalnom proizvodu.


Nadam se da smo vam ovim kratkim pregledom barem malo uspjeli približiti naš način rada i metodologiju. Iako se možda čini iznimno kompleksno, ponekad su i rješenja vrlo jednostavna. Kao što je već rečeno, svaki je projektni zadatak jedinstven i ovisi o više faktora. U budućim člancima ćemo vas pokušati detaljnije informirati o područjima u kojima djelujemo, kao i najčešćim problemima i rješenjima u akustici.

Srdačan pozdrav,

Hermina Reicher, mag., upravitelj razvoja