Savjetovanje

Vaš put do rješenja u nekoliko koraka

Studija predizvodljivosti

Korak 1 od 4

Što dobivate?

Osnovni izvještaj

Prema dostavljenim informacijama, za Vas ćemo napraviti izvještaj koji sadrži prijedloge o daljnjem tijeku rješenja. Zbog dodatnih informacija i specifičnosti, molimo da priložite i telefonski kontakt radi brže komunikacije.

Nakon što se odredilo područje djelovanja i širi opseg rješenja, izraditi ćemo izvještaj koji će sadržati:

 1. Opis zadatka (zbog jasnije definicije)
 2. Popis zapažanja i nedostataka
 3. Uvid u opseg rješenja
 4. Okvirni proračun
 5. Procijenjeni rok za isporuku rješenja

Ako se radi o jednostavnijim problemima, uključiti ćemo i preporuku za materijalna rješenja (proizvode).

Također, procijeniti ćemo prema dosadašnjem iskustvu je li ili nije izlazak na teren potreban i u izvještaju ćemo to obrazložiti objektivnim razlozima. Ako niste sigurni, navedite da želite da Vas kontaktiramo po tom pitanju. Primiti ćete naš izvještaj u cijelosti tek kada su prikupljene sve dostupne informacije, neovisno o redoslijedu događanja.

Ova usluga je za Vas besplatna.

Ako izlazak na teren zbog naravi problema nije potreban, možete preskočiti sljedeći korak.

Savjetovanje na terenu

Korak 2 od 4

Što dobivate?

Izvještaj s terena

Za neke probleme nije moguće dati rješenje bez boljeg uvida u stanje na terenu. Savjetovanjem na terenu moguće je pronaći bolje načine rješavanja problema, a moguće je i otkriti nepoznanice koje nisu sadržane u opisu samog problema kojeg ste nam prethodno dostavili. Zbog toga se, na Vaš zahtjev, upućujemo na lokaciju na kojoj se nalazi predmetni problem.

Na lokaciji možete direktno postaviti upite o problemu koji vas muči, a možete i uključiti i ključne osobe koje bi, prema potrebi, trebale surađivati na pripremi sljedećih faza rješenja.

Savjetovanjem na terenu dobivate:

 1. Bolje definiran opis problema
 2. Smanjeni rizik
 3. Jedan radni sat savjetovanja
 4. Popis dokumentacije koju je potrebno prikupiti
 5. Uvid u opseg rješenja
 6. Okvirni proračun
 7. Procijenjeni rok za isporuku rješenja

Cijena ove usluge navedena je za područje Grada Zagreba. Za lokacije koje ne spadaju pod područje Grada Zagreba u iznos savjetovanja trebamo pribrojiti iznos putnih troškova. Točan iznos takve vrste savjetovanja navesti ćemo Vam u prvom odgovoru.

Prilikom zaključivanja ugovora o daljnjem korištenju naših usluga, ukupan se iznos umanjuje za iznos usluge savjetovanja na terenu.

Izvještaj s terena uključuje i osnovni izvještaj.

 • NORMALAN PRIORITET
 • Kn 339 + PDV
 • Isporuka usluge do
 • 30 dana
 • 8-20 h
 • Grad Zagreb
 • VISOK PRIORITET
 • Kn 429 + PDV
 • Isporuka usluge do
 • 7 dana
 • 8-20 h
 • Grad Zagreb
 • HITAN PRIORITET
 • Kn 679 + PDV
 • Isporuka usluge do
 • 24 sata
 • 0-24 h
 • Grad Zagreb

Prikupljanje i analiza dokumentacije

Korak 3 od 4

Što dobivate?

Studija izvodljivosti

Kada se radi o zahtjevnijim problemima potrebno je prije razrade osigurati optimum uloženog vremena i troška za naručitelja. Zato se prije izrade troškovnika pristupa izradi studije izvodljivosti. Takva će studija pokazati:

 1. Tehničke zahtjeve (metodu izrade, tehnologičnost...)
 2. Usklađenost sa normama
 3. Operativne zahtjeve
 4. Trajanje izrade rješenja
 5. Iznos dogovorenih radova

Troškovnik

Nakon izrade studije izvodljivosti sa svim pobrojanim parametrima, pristupamo izradi troškovnika koji će u sebi sadržati:

 1. Specifikaciju materijala i količina
 2. Opis radova
 • ANALIZA 1
 • Kn 450 + PDV
 • Standardne metode
 • 1h
 • Cost / Benefit
 • Tehnička
 • Proračunska
 • ANALIZA 2
 • Kn 600 + PDV
 • Napredne računalne metode
 • 1h
 • FEM
 • FTMM
 • CFD
 • IZRADA TROŠKOVNIKA
 • Kn 210 + PDV
 • Ponudbeni
 • 1h
 • Materijali
 • Radovi
 • Količine

Izrada rješenja

Korak 4 od 4

Što dobivate?

Nematerijalna rješenja

Ovisno ovrsti zadatka:

 1. Izrađujemo tehničke nacrte
 2. Vršimo mjerenja i ocjenjujemo
 3. Izrađujemo izvještaje o tijeku životnog ciklusa proizvoda
 4. Vršimo prijenos tehnologije
 5. Istražujemo i razvijamo rješenje (R&D)
 6. Podučavamo
 7. Usklađujemo situaciju s planom

Materijalna rješenja

Materijalna rješenja je drugi naziv za proizvode koje možemo isporučiti. Najčešće isporučujemo jednostavne, serijske proizvode u našem zastupstvu, ili u dogovoru s Vama (naručiteljem), možemo objediniti cjelokupnu troškovničku listu. Na taj način imate potpunu kontrolu troška i garanciju jednostavnosti.

Ako to problem zahtjeva, možemo pristupiti izradi specijalnog proizvoda koji ne postoji na tržištu. Takav proizvod izrađen je specifično kao rješenje, i kao takav je optimiziran prema svim Vašim zahtjevima.

 • RAZVOJ 1
 • Kn 660 + PDV
 • R & D
 • 1h
 • Akustika
 • Termodinamika
 • Mehanika
 • Elektrodinamika
 • Elektromagnetizam
 • RAZVOJ 2
 • Kn 450 + PDV
 • Potpora proizvodnji
 • 1h
 • Razvoj novog proizvoda
 • Specijalni proizvodi
 • Prijenos tehnologije
 • Izrada strojeva
 • Izrada alata
 • KVALITETA
 • Kn 330 + PDV
 • Maksimalan učinak
 • 1h
 • Upravljanje kvalitetom
 • Nadzor ugradnje
 • Izobrazba djelatnika
 • Usklađivanje proizvodnje
 • I-O praćenje

Čini se komplicirano ...?

U praksi nije

Zbog opsega rješenja koja možemo isporučiti opisali smo najširu sliku našeg procesa. Uvijek nam se možete obratiti da zajedno riješimo nedoumice, ako se pojave. Želimo omogućiti bolju kontrolu nad procesom od pojave problema do njegovog rješenja. Dokumentiranje svakog koraka daje sigurnost Vama, kao korisniku naših usluga, da smo obratili pozornost na sve detalje u procesu.

Napredne metode koje koristimo

Analiza konačnim elementima (FEM)

Analiza metodom konačnih elemenata je računalna metoda koja dijeli računalno stvoren trodimenzionalni model u male i jednostavne geometrijske oblike. Zbirni naziv tih jednostavnih oblika sačinjava mrežu (mesh) konačnih elemenata.

U sljedećem koraku primjenjuje se sustav parcijalnih diferencijalnih jednadžbi koje opisuju tražene fizikalne pojave, u našem slučaju akustiku, mehaniku, termodinamiku, elektrodinamiku i elektromagnetizam, i stvaraju se jednadžbe za svaki pojedini element. To se rješava aproksimacijom polja unutar svakog elementa kao jednostavne funkcije, poput linearnog ili kvadratnog polinoma, s konačnim brojem stupnjeva slobode (DOF). Time dobivamo približan lokalni opis fizikalnih pojava nizom jednostavnih linearnih (ali ponekad i nelinearnih) jednadžbi.

Analiza konačnim elementima (FEM)

Računalna dinamika fluida (CFD)

Računalna dinamika fluida (CFD, od eng. Computational Fluid Dynamics)je grana mehanike fluida (tekućina i plinova) koja koristi numeričke analize za rješavanje i analizu problema koji uključuju tok fluida.

Računalna dinamika fluida (CFD)

Analiza konačnim prijenosnim matricama (FTMM)

Analizu konačnim prijenosnim matricama (eng. Finite Transfer Matrix Method) koristimo za predviđanje akustičkih osobina višeslojnih struktura (poput zidova i sl.). Ta metoda je osnovana na prikazu kretanja planarnog vala u smislu prijenosnih matrica kroz različite materijale.

Ovaj pristup omogućuje jednostavno sastavljanje kompozitnih struktura, i to kombinacijom elastičnih i poroelastičnih slojeva, te raznih fluida.

U zadanim slojevima zvuk je predstavljen prijenosnom matricom [T] tako da je V(M1) = [T] V(M2), gdje su M1 i M2 dvije točke postavljene u blizini prednje i stražnje strane pojedinog sloja, i gdje su komponente vektora V(M) varijable koje opisuju akustičko polje u točki M unutar medija. Korištenjem nastavnih jednadžbi na prijelaznim područjima, i jednadžbi impedance u domenama izvora i detektora (koje su polubeskonačne), oblikuje se i rješava sustav globalnih jednadžbi za koeficijente refleksije i transmisije.

Računalna dinamika fluida (CFD)

Nemate vremena? Ne usudite se sami? Imamo rješenje!


Pošaljite nam opis problema na našu adresu elektroničke pošte i povratno ćemo Vas nazvati u najkraćem roku s prijedlogom rješenja. Potruditi ćemo se pomoći Vam na najbolji mogući način.

Za Vas je ova usluga besplatna!